Actes

Nom de l'acte

Febrer 2016

Octubre 2015

06/10/2015 - 18:30h
Melissa Benn: Reflexions a partir del cas britànic

Melissa Benn, compartirà la seva experiència com activis

Desembre 2014