Actes

Nom de l'acte

Novembre 2018

Com garantir l'èxit educatiu de l'alumnat d'origen immigrant?

En els darrers anys, Catalunya ha fet grans esforços en l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut, així com en l’atenció a la diversitat

Abril 2018

18/04/2018
18:00h - 20:00h

Palau Robert / sala Cotxeres

Febrer 2016