Actes

Nom de l'acte

Juny 2015

03/06/2015
18:30h - 20:30h

Palau Robert i En directe

Març 2015

25/03/2015
16:30h - 18:00h

 Cap un nou model d'escola a temps complet i educació compartida. Com podem utilitzar el temps en benefici dels estudiants?

04/03/2015
18:30h - 20:30h

Quines són les conseqüències de les desigualtats educatives? Com afecten les desigualtats als resultats? Què és i què no és una política educativa per a l'equitat? Quines prioritats hauria de tenir un pla per a l'equitat educativa? Com millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat d'origen immigrat? Què es pot fer des de l'àmbit local? Què hauria de fer el Departament d'Ensenyament per a desplegar un Pla per a l'equitat?