Actes

Nom de l'acte

Maig 2015

07/05/2015
18:30h - 20:00h

Presentació a Barcelona del nou informe de la UNESCO "Educació per tothom 2000-2015" a càrrec d'Aaron Benavot, director de l'EFA GMR 

Març 2015

11/03/2015
18:30h - 20:30h

Nou informe Eurostudent 2015: Les condicions socials i econòmiques dels universitaris de 30 països europeus

Setembre 2014