Actes

Nom de l'acte

Octubre 2015

Novembre 2014

Octubre 2014

02/10/2014
18:00h - 19:00h
Estratègies per crear entorns educatius veritablement motivadors

Quines estratègies poden desenvolupar els centres educatius per esdevenir motors de motivació? Quins canvis cal introd