Actes

Nom de l'acte

Setembre 2016

21/09/2016
18:00h - 19:00h
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre

Webinar sobre les reunions de nivell que els centres educatius fan per les famílies. 

Maig 2015