Actes

Nom de l'acte

May 2016

June 2015

09/06/2015
18:00h - 19:00h

Aquest és el tema central de la 2a jornada d’intercanvi d’experiències del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

October 2013