Quiz: Educació socioemocional: quins programes funcionen?

20/09/2020
18:00h - 20:00h

Hores d’ara ningú dubta que al costat de les competències clàssiques relacionades amb el currículum, hi ha altres habilitats que també són molt importants per al desenvolupament escolar i vital d’infants i joves. Unes d’elles són les habilitats socioemocionals, que inclouen l’autoconsciència, l’autogestió, la consciència social, les habilitats socials i la capacitat de prendre decisions. Per això, ja fa anys que es desenvolupen programes específics per treballar-les, tant a l’escola com fora i comença a haver evidència científica consistent que permet respondre preguntes com: Com són els programes que generen resultats positius i desitjables? Quines competències milloren i en quina mesura? A qui s’han de dirigir per ser més efectius?

Per conèixer les respostes, acompanya'ns en aquest petit joc: tu respons quatre preguntes sobre com creus que han de ser els programes que treballen les competències socioemocionals i t'anirem explicant què en diu l'evidència més rigorosa. 

T'ho passaràs bé i n'aprendràs!

Som-hi?  

Projecte