Quines tendències internacionals estan impactant en la millora de l’aprenentatge servei?

Aprenentatges des dels EEUU, Llatinoamèrica i Catalunya.
 

 

Quines innovacions i millores s’estan introduint en l’aprenentatge servei (APS) a nivell internacional? Què ens aporten de nou? Quin és l’estat actual a Catalunya pel que fa a l’extensió i qualitat de l’APS?  Quines accions de l’administració podrien suposar un canvi significatiu en l’extensió i qualitat d’aquesta proposta educativa? Des de quins sectors sorgeixen les millores? Quines condicions faciliten l’adaptació i implementació d’aquestes millores? Quins reptes i obstacles existeixen per la implementació de l’APS a Catalunya? I a altres països? (administratius, curriculars etc.)  S’estan obrint nous focus temàtics? Quins seran els sectors del futur i per què? Les pràctiques d’APS responen a les necessitats educatives i socials actuals? Què és el que funciona i el que no en l’APS? Quines són les evidències positives què tenim sobre els beneficis que està aportant? Quins aprenentatges podem extreure de les recerques que s’estan fent a nivell internacional? De quina manera està incidint l’APS en la motivació, el rendiment i la implicació social dels joves? 

L'aprenentatge servei és una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge. És una proposta innovadora que parteix d'elements molt coneguts i amb gran tradició com el servei a la comunitat i l'aprenentatge de coneixements, habilitats i valors a càrrec de les diferents institucions educatives. La novetat no rau en les parts que componen l'aprenentatge servei per separat sinó en l'estreta vinculació del servei i l'aprenentatge en una única activitat articulada, coordinada i coherent. Amb aquest seminari volem aprofundir sobre quines són les tendències internacionals que estan impactant i millorant l’APS i quins reptes tenim a Catalunya per garantir la seva qualitat.   

Moderarà:

Laura Rubio, professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca principals dins del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) són la cultura moral de les institucions, el disseny de materials didàctics d'educació en valors i l'aprenentatge servei.

Ponents:

- Andrew Furco, vicerector de participació i compromís públic i professor de la Universitat de Minnesota. Referent expert internacional en aprenentatge servei i institucionalització. Codirector de la Revista RIDAS. EEUU

- Anna Escofet, professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació a la UB. Ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats en convocatòries públiques, molts d'ells referits a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència universitària. Codirectora de la Revista RIDAS. Barcelona 

- Enrique Ochoa, coordinador de Programes Internacionals a CLAYSS (Argentina). És consultor en el Ministerio d'Educación de la Nación, especialitzant-se en la promoció de projectes d'aprenentatge servei en escoles, Instituts Superiors, Universitats i organitzacions juvenils. A partir de la creació de CLAYSS, actua en el desenvolupament de les Relacions Internacionals de l'organització, participa de les trobades de la Xarxa Iberoamericana d'Aprenentatge Servei i en la coordinació del node llatinoamericà de la Xarxa Talloires d'Universitats.

- Josep Maria Puig, catedràtic de Teoria de l’Educació en la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Imparteix classes de Teoria de l’Educació i Educació en valors, també participa en el Màster d’Educació per a la Ciutadania i en Valors. Ha participat en el disseny de materials d’educació en valors per a Primària i Secundària, i en un projecte d’Educació per a la Ciutadania de l’Editorial Text-La Galera. Autor d’obres com Aprendizaje Servicio. Educar pera a la ciudadanía (Octaedro, 2007), i  Aprendizaje Servicio. Educación y compromiso cívico (Graó, 2009). Barcelona 

 

Programa
Temes
Información relacionada
Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
10/08/2015 - 09:00
¿Cuál es el rol de la Educación Superior en la ejecución de los objetivos de la Educación 2030?
10/08/2015 - 09:00
From Higher Education for EFA (HEEFA) to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Building on Achievements
10/08/2015 - 09:00

Recinte Modernista de Sant Pau / Sant Pau Art Nouveau Centre UNESCO World Heritage Site