Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015

 

Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015 aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discussió en seminari. Aquest anuari, a diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, posa l’èmfasi  en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa. S'hi afegeix també, sempre que sigui possible, la perspectiva internacional per comparar més acuradament la realitat catalana i ampliar les possibilitats per resoldre alguns dels reptes més estratègics.

Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015 pretén ser una eina d’àmplia difusió pública, que faciliti el debat dels diferents actors i que representi un document de reflexió política per a l’acció. Els reptes escollits no són els únics ni són necessàriament els més urgents; posen sobre la taula alguns dels temes que emergeixen en el debat públic i en l'avaluació del sistema com a rellevants o palanques de millora.