Anuari de l'estat de l'educació a Catalunya 2011

 

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011 constitueix una anàlisi acurada, àmplia i rigorosa de l'educació al nostre país. En el marc de l'actual conjuntura econòmica i social ‐en què les reformes, els ajustos i les retallades posen en qüestió les bases del nostre model de benestar social‐ l'informe situa el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats en el centre del debat. L'informe complet consta de tres volums. El primer i constitueix la part central de l'anuari. El primer volum té quatre parts. La primera estudia els indicadors dels sistemes que interactuen i conformen l'educació a Catalunya. En la segona es presenten tres mirades sobre l'èxit educatiu i es recull l'experiència del sistema educatiu d'Ontario com a mirada internacional. La tercera gira entorn de l'estat de la recerca en educació, esmentant les recerques sobre el risc i el fracàs i sobre com promoure l'èxit escolar. La quarta aproximació analitza l'agenda política i l'estat de les polítiques educatives a Catalunya i l'agenda política a nivell internacional. Per acabar, el llibre conté una sèrie de consideracions finals i conclusions derivades de l'estudi. El segon volum, L'èxit educatiu a Catalunya. Indicadors dels sistemes educatius, fa una anàlisi exhaustiva dels indicadors que presentem de manera sintètica en aquest primer volum. El tercer llibre, El benestar a l'escola i en el professorat, és un estudi monogràfic que posa en relleu la importància d'aquest tema en relació amb l'èxit educatiu. L'eix transversal que recorre aquesta nova edicació de l'anuari és l'èxit educatiu.