Competències lectores i èxit escolar

 

Tenint en compte la importància de la competència lectora en tant que eix transversal a totes les àrees de coneixement, al 2011 la Fundació Jaume Bofill va celebrar un seminari per reflexionar sobre els processos i factors que contribueixen a desenvolupar‐la la competència lectora. Per nodrir les reflexions es va entrevistar a diversos experts sobre la matéria i a professionals, que des de diversos àmbits, desenvolupaven experiències reeixides entorn la lectura.

Com a resultat del seminari, al 2012 es va publicar un Informe Breu a on es s'aborden els conceptes bàsics que giren entorn l'adquisició dels hàbits lectors, les estratègies que fomenten la lectura i els factors i pràctiques que condicionen l'adquisició d'aquests hàbits lectors. El document també recull propostes i els criteris a tenir en compte per potenciar les habilitats lectores dels infanst i adolescents des dels diversos agents educatius i socials.

Cap de projectes
Directora de l'aliança Educació360
Coordinadora