Conciutadania Intercultural

 

El projecte Conciutadania Intercultural ofereix recursos i materials de qualitat que aporten conceptes, reflexions, i perspectives al professorat per comprendre i gestionar la diversitat sociocultural present a l'aula.

Des de l'any 2006 s'han publicat 11 llibres adreçats al professorat de primària i de secundària en el marc de la col∙lecció Conciutadania Intercultural, dirigida per Francesc Carbonell, i s'ha elaborat un material multimèdia del material didàctic "Tot un Món".

A partir dels continguts que proposa aquesta col∙lecció, durant el 2012 es va elaborar una proposta de formació i assessorament adreçada al professorat de primària i secundària. La proposta, coordinada per Marta Casas, pretén capacitar els professionals aportant‐los eines i estratègies per respondre als reptes relacionats amb l'atenció i la gestió de la diversitat, i també amb el desenvolupament d'una actitud positiva i constructiva.