Crida. Hack the School. Espais per aprendre i conviure

 

Com podríem repensar els espais i elements escolars per tal de millorar els aprenentatges dels alumnes i la convivència al centre educatiu?

Hack the School, espais per aprendre i conviure, és la primera crida del projecte Educació Demà en el que proposem a qualsevol centre educatiu que ho desitgi formar part d’un projecte de redisseny d’un dels seus espais escolars (aula, biblioteca, passadís, pati, etc.). Es comptarà amb assessors experts en arquitectura i disseny, tallers de formació i un kit metodològic específic. A més, les propostes de canvi d’espai que es treballin al llarg de la crida optaran a premis amb dotació econòmica. No perdeu el fil i estigueu atents a les novetats de la crida!

 

Aliances