Educació estesa: un nou model de reforç escolar

 

Amb l'objectiu d'establir les bases per a definir un model de reforç escolar de valor social per a les entitats del Tercer Sector de Catalunya, s'ha aprofundit en els fonaments, pràctica i avaluació de l’educació estesa, tant a nivell de nacional com internacional. Com a base de la proposta tècnica sobre la que fonamentar la modelització del nou projecte, es farà especial èmfasi en:

‐L’estat actual dels espais de reforç escolar a Catalunya per a la infància en risc.

‐La definició conceptual del que constitueix l’enfocament de l’educació estesa: en ella es revisarà la justificació científica de la seva pràctica que evidencia la utilitat de l’aplicació de programes d’educació estesa, i se seleccionaran les millors pràctiques i els millors criteris.

‐S’establiran les bases i els factors clau que guiaran la construcció del futur model d’educació estesa.

‐Es validarà el disseny final del model i es definiran els encàrrecs per a l’elaboració del material que s’esdevingui.

Directora de l'aliança Educació360
Cap de projectes