Educació Post 2015: Equitat i qualitat per a tothom

 

«Educació Post 2015» constitueix un pas més en el camí que es va encetar l’any 1990 a Jomtien, Tailàndia, amb el llançament de la campanya «Educació per a tothom» (Education For All, EFA) sota el lideratge de la UNESCO i que posteriorment va agafar una nova embranzida l’any 2002 amb la campanya pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (Millenium Development Goals, MDG) impulsada per l’ONU.

Per dur a terme aquest propòsit, «Educació Post 2015» va realitzar una àmplia convocatòria als actors educatius de Catalunya per tal que presentin les seves reflexions sobre els objectius prioritaris de l’educació per al canvi a la nostra societat i al món el els pròxims 15 anys, a través de publicacions en diferents mitjans i formats, al blog del projecte. 

Tot això possibilitarà un diàleg a la comunitat eductiva de Catalunya sobre com millorar els processos d’aprenentatge, l’organització del sistema educatiu i la interacció entre els diferents agents educatius enllaçant amb els debats internacionals.

Socios/Patrocinadores