alfabetitzacions múltiples

Projectes 1

Biblio(r)Evolució: Rempensem els usos de la biblioteca escolar busca 30 centres educatius que vulguin definir i cocrear usos innovadors que integrin la biblioteca escolar

Actes 1

30/03/2017
18:00h - 19:00h

Acte en línia (connexions amb Barcelona i Madrid)