centres educatius

Projects 9

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Plantegem explorar el coneixement disponible sobre la matèria, tant de la recerca i dels programes d’intervenció com dels professionals implicats, per poder-lo convertir en una agenda clara i ambiciosa de propostes d’actuació social i política per Catalunya.

Events 8

Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?
22/11/2017
18:00h - 19:30h
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
Què significa traslladar la personalització als ensenyaments?
15/03/2016
18:00h - 20:30h