educació post 2015

Projectes 2

Trobada internacional per definir el full de ruta de l’educació superior en base als objectius de l’agenda d’Educació 2030. La comunitat internacional reunida a Barcelona definirà les recomanacions per a totes les universitats del món, en matèria de responsabilitat social universitària.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

Actes 3

From Higher Education for EFA (HEEFA) to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Building on Achievements
08/10/2015 - 09:00

Recinte Modernista de Sant Pau / Sant Pau Art Nouveau Centre UNESCO World Heritage Site

¿Cuál es el rol de la Educación Superior en la ejecución de los objetivos de la Educación 2030?
08/10/2015 - 09:00
Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
08/10/2015 - 09:00