Espais educatius

Projectes 1

Hack the School busca 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars, amb l’objectiu d’elaborar propostes i solucions dirigides a millorar i a optimitzar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la seva comunitat educativa.

Actes 1

Laboratori Hack the School
15/11/2016
18:00h - 20:00h

Atri del MACBA

(entrada per la porta principal del museu)