expectatives

Projectes 3

Un projecte que vol copsar prioritats i percepcions, valoracions i sensibilitats sobre l’educació del país. 

Programa de millora de les competències parentals, per aconseguir que l’acompanyament que els pares fan a l’escolaritat tingui l’orientació adequada i sigui satisfactori per ambdues parts.