Hackathon

Projectes 1

Hackathon és un espai per buscar solucions creatives a reptes educatius i que es basa en la col·laboració i cocreació entre persones de diverses disciplines.