Fundació Jaume Bofill

La Fundació Jaume Bofill és una fundació cultural privada creada l'any 1969. Des d'aleshores, les actuacions que duu a terme promouen el coneixement de la societat catalana, el debat de les noves idees i propostes per avançar cap a una major justícia social, i l'actuació de persones i col·lectius diversos que també busquin la transformació i el canvi social.

S'actua amb llibertat i amb plena independència en relació amb les administracions públiques, els partits polítics, les confessions religioses i els agents socials i econòmics. La Fundació Jaume Bofill, d'acord amb el mandat dels seus fundadors, no defuig cap de les qüestions que poden contribuir a bastir una societat més justa i democràtica. Des de l'any 2009, la Fundació Jaume Bofill centra el conjunt de la seva activitat al voltant de l'educació i el seu context social.

 

La nostra raó

En la MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I FOCUS es concreta la nostra raó de ser. D'ells es desprèn no només el que fem sinó per a qui i com ho volem fer.

Més informació

Orígens

La Fundació Jaume Bofill es va constituir l'any 1969.

Més informació

Govern

Les persones del Patronat són escollides per la seva capacitat de regir la Fundació.

Més informació

Equip

L'equip de la Fundació està format per l'equip directiu, l'equip de projectes i Serveis generals.

Més informació

Experts

La Fundació Jaume Bofill és la xarxa que conformen la suma de tots els seus col·laboradors.

Més informació

Eixos estratègics

La Fundació treballa en quatre grans eixos estratègics, cadascun dels quals es concreta en tres linies d'actuació.

Més informació

Memòria

 En breu publicarem la Memòria del 2014-2015.

Més informació