Govern

El Govern està format per persones amb trajectòries notables, que garanteixen una visió àmplia de la societat i la capacitat de detectar-ne els reptes principals. Sobre la base d'una visió clara per avançar cap a una societat més justa i cohesionada, els patrons aporten visió i estratègia a l'activitat de la Fundació.