La nostra raó

En la MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I FOCUS es concreta la nostra raó de ser. D'ells es desprèn no només el que fem sinó per a qui i com ho volem fer. Estructurada en plans estratègics quinquennals, la nostra activitat explora l'educació entesa en totes les seves dimensions; s'adreça a tots els actors de la comunitat educativa; es concreta en recerques, debats, programes educatius i la mobilització d'agents, i ho fem sempre que és possible de forma col·laborativa amb altres institucions.

 

Missió, visió i valors

  • MISSIÓ: La nostra missió és afavorir el coneixement crític de la nostra societat per contribuir a la seva transformació fins assolir una societat més justa en què les desigualtats hagin estat eradicades.
  • VISIÓ: Volem ser una institució capacitada per a la detecció de les qüestions més rellevants del nostre escenari social amb l'objectiu de generar coneixement útil per a la transformació social.
  • VALORS: Ens comprometem a treballar des de la independència institucional plena, la qualitat i el rigor, el treball relacional-cooperatiu amb persones i institucions, la innovació en els àmbits i processos de treball i el compromís amb assoliment d'una Catalunya més lliure, justa, cohesionada i inclusiva.

Focus

  • Focalitzarem el nostre treball en el conjunt d'activitats, actituds i problemes que hi ha al voltant de l'educació i el seu context social.
  • Partim d'una visió àmplia de l'educació que no es limita al sistema escolar, ni els agents i les institucions que el constitueixen, sinó que interpel·la i compromet a tota la societat.
  • Treballem en la millora i el desenvolupament de l'educació per assolir al nostre país una societat cohesionada i equitativa, per la qual cosa el fet migratori n'esdevé un dels eixos centrals.

 

 

Torneu