Recursos

Els recursos de la Fundació Jaume Bofill provenen principalment de les col·laboracions que establim amb altres institucions per portar endavant projectes (19%) i d’una donació patrimonial fundacional (78%) que es gestiona històricament des de la Fundació Institut Pacis, la fundació vinculada amb qui compartim patronat i que garanteix la independència de les nostres activitats. 

Comptes anuals i informes d’auditoria

Més informació

Convenis i contractes

Més informació

Ajuts i subvencions

Més informació

 

Torneu