Hackathon educatiu. Un laboratori d’idees per buscar solucions al repte del fracàs escolar

 

Un Hackathon és un laboratori d'idees per buscar solucions a reptes educatius de manera col·laborativa. Les experiències de construcció conjunta de coneixement donen com a resultat final un producte ric en matisos que respon millor a una realitat complexa com és la del fracàs escolar. 

La interacció de sabers i experteses possibilita l’aflorament de solucions innovadores basades en la col·laboració. Més encara, quan aquests sabers estan vinculats a un territori amb dinàmiques i realitats concretes. 

Tenint en compte la importància del treball cooperatiu com a eina per la cocreació de propostes valuoses, proposem d’abordar la temàtica del fracàs escolar a través d’un laboratori d’idees, a on es posin en joc coneixements, estratègies d’innovació oberta, metodologies participatives i la creativitat dels ciutadans, amb la finalitat de buscar solucions aplicades a reptes concrets.

Directora de l'aliança Educació360