Les escoles magnet. Una aposta per l'excel·lència i l'equitat

 

L'informe "Les Escoles Magnet: una aposta per l'excel∙lència i l'equitat" presenta el programa de les magnet schools dels EUA com una estratègia d’innovació educativa per combatre la segregació escolar i garantir una oferta educativa d’alta qualitat per a tot l’alumnat. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

Per analitzar el potencial del model i la seva aplicabilitat a Catalunya s’ha realitzat un seminari amb experts en educació en el que s’ha analitzat les possibilitats d’aplicar un programa d’aquestes característiques a Catalunya, explorant els límits i oportunitats, així com els requisits i reptes específics a què caldria fer front. Un programa d'aquest tipus podria ajudar a fomentar l'excel∙lència educativa a Catalunya, una excel∙lència al servei de l'equitat.