A les tres a casa? L'impacte social de la compactació de la jornada escolar

 

Aquesta recerca recull el coneixement disponible sobre els impactes socials i educatius de la jornada escolar contínua.

D'una banda, revisa exhaustivament l’evidència científica produïda en altres indrets en què existeix la jornada compacta, i analitza el resultat de les experiències i les tendències en els països de l'entorn. I de l'altra, recull les veus de representants de la comunitat educativa, actors principals en la presa de decisions sobre el canvi de jornada escolar. El resultat d’aquesta recerca és una font sòlida per valorar l’impacte social i educatiu de la jornada contínua en el context català."

La jornada intensiva als centres educatius s'ha plantejat com una solució a diversos problemes. Però, hi ha evidències que millori els resultats i la vida quotidiana dels infants i joves? Què en diuen les experiències d'altres comunitats autònomes i països?

Aquest informe aborda l'impacte de l'organització del temps escolar en la qualitat i l'equitat educativa i fa propostes per un millor disseny de la jornada escolar. Aquest informe se sustenta en el coneixement disponible pel que fa als impactes socials i educatius de la jornada escolar contínua. Revisa exhaustivament l’evidència científica produïda en altres indrets en què existeix la jornada compacta; hem analitzat el resultat de les experiències i les tendències en els països del nostre entorn. I finalment, per a l’elaboració d’aquest treball, s’han entrevistat representants de la comunitat educativa, actors principals en la presa de decisions sobre el canvi de jornada escolar. El resultat d’aquestes entrevistes constitueixen una font sòlida que ens permet valorar l’impacte social i educatiu de la jornada contínua en el context català.

Directora de recerca
Cap de projectes
Aliances