L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2016

 

Quina és l’evolució de l’educació al nostre país? Quins efectes ha tingut la crisi sobre la qualitat i l’equitat en educació? Com estan influint els canvis demogràfics o les polítiques educatives dels últims anys? Quines són les prioritats que han d’orientar la reinversió en educació en un escenari de reactivació econòmica?

Mitjançant el seguiment de l’evolució dels pilars fonamentals de l’educació en els últims anys, l’Anuari 2016 ofereix una radiografia actualitzada i quantificada de la situació de l’educació al nostre país per facilitar el debat entre tota la comunitat educativa i la presa de decisions que han de millorar l’educació a Catalunya. Aquest anuari se suma a les anteriors edicions i actualitza les dades de l’anuari 2013 sobre l’estat de l’educació a Catalunya. En aquest sentit, a diferència de l’anuari 2015 que analitzava de forma qualitativa els ‘Reptes de l’educació a Catalunya’, un primer bloc de l’Anuari 2016 fa un seguiment d’un sistema d’indicadors que copsa l’evolució dels elements clau de l’èxit educatiu i els seus condicionants a Catalunya.

El segon bloc de l’Anuari 2016 s’elabora a partir d’un treball monogràfic dut a terme per diferents experts/es en diversos àmbits de coneixement, centrat en l’evolució de l’educació durant aquests darrers anys marcats per la crisi. Aquesta anàlisi permet identificar les principals prioritats que han d’orientar la reinversió en educació en un escenari de reactivació econòmica. El tercer bloc, fa una anàlisi de l’agenda política i el desenvolupament de polítiques educatives en el període 2013-2016.

Finalment, l’últim bloc de l’Anuari 2016 incorpora conclusions, recomanacions i propostes sobre quines han de ser les apostes i prioritats a Catalunya per fer que l’evolució de l’educació sigui en positiu, és a dir, cap a les màximes cotes d’equitat i qualitat.