Criança positiva per a l'èxit escolar: L'impacte de la implicació dels pares en el rendiment escolar dels infants

 

La recerca ens mostra que hi ha una elevada relació entre el nivell educatiu dels pares i el nivell que assoleixen els fills: es produeix un cercle pervers intergeneracional de pobresa infantil que genera fracàs educatiu. 

Per a trencar aquest cercle, es vol engegar un programa de millora de les competències parentals, per aconseguir que l’acompanyament que els pares fan a l’escolaritat tingui l'orientació adequada i sigui satisfactori per ambdues parts. 

A partir de tallers dirigits a les famílies, es busca instaurar noves formes d’acompanyament educatiu més efectives.

Donen suport

Actes 2

29/11/2013
09:00h - 15:45h

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

Criança positiva: crear capacitats parentals per fomentar l'èxit educatiu
28/11/2013 - 18:30

MACBA