Jaume Bofill i Bofill

Jaume Bofill i Bofill: "... Qui s’interèsse à beaucoup de choses"

Fragment d'una nota biogràfica escrita per Roser Soliguer, esposa de Jaume Bofill, publicada al web Jaume Bofill i Bofill on es recull tota la seva obra i llegat.

 L'home

En Jaume era profundament religiós i de fortes conviccions, però sempre obert al diàleg. Vull recordar una felicitació de Nadal que va enviar al seu amic Manuel Sacristán, tan distant d’ell ideològicament, que deia: "Cordialmente amigo, cordialmente enemigo".

Era una persona extraodinàriament delicada i sempre mantenia un to. Era un home desbordant d’idees i molt atent al món que l'envoltava. Deia que a ell li hauria agradat d’exercir un càrrec que existia als EUA que era el d’inventor d’idees. També li hauria agradat ser dissenyador de models, director de cine (de fet, feia unes fotografies d’una gran qualitat).

Tenia moltes iniciatives que emprenia personalment o suggeria als altres amb la seva delicadesa i entusiasme, si les volien emprendre. És en aquesta línia que, quan va ser hora de portar els nostres fills a l’escola, enyorant l’escola viva que nosaltres havíem rebut, em va empènyer a fundar l’Escola Santa Anna. Amb el desig de reprendre, encara que en la mesura de les nostres possibilitats, aquella pedagogia activa i viva de la qual ja hem parlat i que havia estat segada de soca-rel acabada la guerra. La seva col·laboració consistia principalment a donar idees per ajudar que l’ensenyament fos viu, suggerint qüestions que responguessin a l’interès dels infants i sempre sobre realitats, no un ensenyament només a través de mots.

També va empènyer en Pere Darder i en Pau López a fundar l’Escola Costa i Llobera per a nois (en aquell moment no estava permès l’ensenyament mixt).

Tenia un interès extraordinàriament obert a tot. Una vegada de les que ens convidà a casa seva Pierre Deffontainnes (director vitalicim des que es va acabar la guerra, de l’Institut Francès de Barcelona), gran geògraf i pedagog ple de vida, en fer les presentacions dels diversos professors que formaven el grup, deia: «Monsieur X, qui s’interèsse à», i citava la seva especialitat. Quan li va tocar el torn a en Jaume, va dir: «Mr. Bofill, Mr. Bofill, qui s’interèsse à beaucoup de choses».

 

Jaume Bofill i Roser Soliguer