Notícies

Per què contactar amb la xarxa de mentoria Edcamp?

Qui forma part de la Xarxa de Mentoria Edcamp i quines són les seves funcions? Formada per un grup de professionals de l’Educació, provinents d’àmbits com la docència, l’educació social o l’associacionisme, és el cor de la comunitat Edcamp. Gràcies a elles i ells, la metodologia Edcamp s’ha estès a totes les comarques de Catalunya...

30/10/2019
Salvador Giner, un paper clau en la sociologia moderna

La setmana passada ens va deixar Salvador Giner. Des de la Fundació Jaume Bofill, volem recordar la seva gran contribució a la sociologia moderna amb algunes de les publicacions en què hi va col·laborar com autor i director de tesis doctorals. 

  • ...
23/10/2019
Ens manifestem davant la injustícia: Defensem les llibertats democràtiques, el diàleg i els drets de protesta pacífica

 

 Per això ens adherim al manifest #DretsiLlibertats, el qual s'han adherit més de 100 entitats i organitzacions de la societat civil.

14/10/2019

La comprensió lectora és la competència clau de l’aprenentatge i l’èxit educatiu dels infants, però actualment, segons el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un de cada set infants finalitza l’educació primària amb un nivell baix. Per tal de pal·liar aquesta...

09/10/2019
‘El dia a dia d’un centre segregat’ – Sergi Picazo

Quines característiques defineixen un centre segregat? Quins reptes planteja la segregació? Com afecta la composició social al dia a dia del centre? Com ho viu l’equip docent? Com afecta la composició del grup el seu èxit escolar? Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?

El periodista Sergi Picazo posa la seva mirada sensible a quatre centres...

27/09/2019