Busquem Director/a de Comunicació

05/06/2018
Busquem Director/a de Comunicació

La Fundació Jaume Bofill (www.fbofill.cat) promovem recerca, debats i iniciatives per transformar l’educació a Catalunya i construir oportunitats educatives innovadores que superin les desigualtats. Ho fem des dels valors de la independència, la cooperació, el compromís i el rigor. El nostre equip està format per 35 professionals als equips de la seu i centenars d’experts del camp educatiu, universitari i social que aporten el seu coneixement en seminaris, projectes d’innovació i recerca.

Què esperem?

Volem revolucionar la comunicació de la fundació fent arribar el nostre esperit de canvi i transformació social a més ciutadans i comunitats. Creiem que moltes persones que creuen i impulsen els nous reptes del canvi educatiu i les oportunitats educatives per superar les desigualtats comparteixen la nostra visió, i volem aprofitar aquest potencial de compromís i col·laboració. Volem aportar comunicació a les recerques i coneixements, comunicar les nostres crides i propostes amb nous llenguatges i aprofitar l’enorme potencial de talent i d’involucració activa  de molts ciutadans, i crear nous compromisos comuns tant en el terreny digital com en el presencial.

La nostra fundació funciona com un laboratori d’idees i un impulsor d’iniciatives de canvi social i educatiu, que compta amb el talent i l’expertesa d’una xarxa de centenars de col·laboradors experts en recerca o impulsors del canvi educatiu. A llarg de l’any impulsem seminaris, projectes, propostes socials, desenes de debats i crides a reptes, rodes de premsa.. i totes les nostres publicacions i actes es poden seguir i descarregar en obert als webs.

Descripció del lloc de treball

 • És una posició nova: fins ara mai hem tingut responsables de comunicació global, ha estat una funció coordinada transversalment.
 • Serà responsable de l'estratègia i l'operativa de comunicació de la fundació i haurà de dirigir i desenvolupar una àmplia varietat de tasques i línies. 
 • Reporta directament a la direcció general i és membre de l'equip directiu (format per gerència, la direcció de programes, direcció de recerca) des d’on participa en la definició i impuls de l’estratègia global de la fundació.
 • Té al seu càrrec la cap de publicacions i difusió (gestiona l'edició de publicacions, dissenys, els continguts del web i el butlletí). Disposa de proveïdors externs específics per tasques concretes (vídeos, disseny, edició de publicacions…). Té el suport de serveis generals per la gestió de vídeos i la gestió d'actes. Es coordina amb el responsable d'incidència social.
 • Es coordina directament amb les directores d'àrea i els caps de projecte per als continguts i estratègies i per les rodes de premsa o amb els caps de comunicació específics d'alguns projectes que promovem.

Perfil:

 • Domini d'estratègies digitals de comunicació, màrqueting i involucració
 • Mínim 3-5 anys d'experiència en lideratge i responsabilitats de comunicació en una organització o empresa.
 • Capacitat de treball en equip, visió estratègica, lideratge d’àmbits molt diversos simultàniament, creativitat, capacitat d’incidència i involucració digital.
 • Experiència en disseny de comunicació en format web i creació de relat.
 • Es valorarà experiències en campanyes de socis, dinamització i involucració de comunitats digitals.
 • Es valorarà motivació i experiència prèvia en el tercer sector i les causes socials i cíviques. Es valorarà motivació per l'educació, la transformació educativa, la justícia social, els valors públics i comuns i per la lluita contra les desigualtats.
 • Excel·lent domini català i castellà escrit i parlat. Es valorarà domini de l’anglès.

Responsabilitats

 • Dirigir, produir i dinamitzar l'estratègia de comunicació global, missatges, estil i xarxes socials. Construir i desenvolupar la marca de la fundació.
 • Assessorar els projectes de les àrees de recerca i programes en estratègies d'involucració, mobilització, storytelling i dinamització de comunitats.
 • Dirigir la política d'edició de publicacions, informes i materials de coneixement editats que gestiona la Cap de Difusió.
 • Participar en la ideació de projectes aportant estratègia comunicativa.
 • Crear i gestionar una nova estratègia d'involucració, socis i fundraising.
 • Ampliar la relació amb mitjans de comunicació tradicionals.
 • Assessorar i oferir serveis de comunicació als projectes amb estratègia pròpia.
 • Avaluar quantitativament i qualitativa l'impacte social i comunicatiu de l’entitat.
 • Crear un nou web principal i el vincle amb els webs de projectes. Coordinar l'estratègia i la política de web corporativa i webs de projectes específics.
 • Dissenyar i elaborar un nou format de memòria de la Fundació i la gestió i anàlisi de les dades d'activitat, impacte i resultats.
 • Idear i coordinar actes i la comunicació del 50 aniversari de la fundació pel 2019
 • Coordinar la política de vídeos de debats, actes i projectes i de streaming i modalitats de debat presencial. Dinamitzar l’increment de visites web, els visionats de vídeo i descàrregues de publicacions.
 • Coordinar formats i l'estratègia comunicativa dels 50 actes presencials anuals.
 • Coordinar la comunicació corporativa de la nova seu.

Oferim

 • Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació educativa pel canvi social.
 • Incorporació al setembre de 2018.
 • Jornada laboral de 40 hores.
 • Retribució segons vàlua dels candidats.

Candidatures

 • Cal enviar currículum i carta de motivació al correu de l’empresa de selecció marketing@socialyou.es amb la referencia “04062018”
 • Data límit per a la recepció de candidatures: 06 de juliol de 2018
 • Ens sap greu, no podem atendre preguntes particulars abans de l’entrevista
 • Us garantim la total confidencialitat del procés de selecció.