Campanya "#les3coses que he après" dels Debats d'Educació (setembre)

09/12/2013

El mes de setembre a #les3coses parlem de... Què cal fer amb els resultats de l'avaluació? Com podem vincular els resultats de l'avaluació a la governança del sistema? L'avaluació ha de tenir efectes en l'assignació de recursos? Quin model de rendició de comptes milloraria el sistema educatiu? Quins instruments d'avaluació i diagnòstic contribuirien de manera més eficaç a la millora contínua? Vegeu #les3coses que han après: Paulo Santiago, Roser Salavert, Joan Mateo, Miquel Àngel Alegre, Xavier Chavarria i Joaquim Prats Les 3 coses que he après és un espai de participació en línia per reflexionar, compartir idees i, sobretot, recollir propostes per millorar el futur de l'educació a Catalunya. Hem obert aquest espai per celebrar els 10 anys dels Debats d'Educació (www.debats.cat), una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya que promou el debat social sobre els reptes del futur de l'educació. I tu, quines són #les3coses que has après? Llegiu, compartiu i participeu! Esperem les vostres aportacions.

Project
Related Information