Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?

19/07/2016
Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?

A partir de l’anàlisi del model de les magnet schools dels Estats Units, s’ha desenvolupat un programa a Catalunya que promou la innovació en els centres educatius a través d’aliances amb institucions culturals i científiques de referència. Actualment s’està realitzant una prova pilot en set centres educatius, sis escoles i un institut.

Què ha motivat la nostra intervenció?

La segregació escolar existent en el sistema educatiu català posa en risc l’equitat educativa i la cohesió social. L’experiència de les magnet schools americanes ha demostrat la seva utilitat per combatre la segregació sociocultural. Prenent les magnet com a referència, s’ha impulsat un programa d’acompanyament a centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador capaç de generar interès en les famílies de l’entorn.

Per a més informació aquí.

Cap de projectes
Directora de l'aliança Educació360
Assessor pedagògic del programa Magnet
Assessor
Coordinador de formació del programa Magnet (Dept. d'Educació)
Programa
Aliances
Informació relacionada