Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?

07/19/2016
Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?

A partir de l’anàlisi del model de les magnet schools dels Estats Units, s’ha desenvolupat un programa a Catalunya que promou la innovació en els centres educatius a través d’aliances amb institucions culturals i científiques de referència. Actualment s’està realitzant una prova pilot en set centres educatius, sis escoles i un institut.

Què ha motivat la nostra intervenció?

La segregació escolar existent en el sistema educatiu català posa en risc l’equitat educativa i la cohesió social. L’experiència de les magnet schools americanes ha demostrat la seva utilitat per combatre la segregació sociocultural. Prenent les magnet com a referència, s’ha impulsat un programa d’acompanyament a centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador capaç de generar interès en les famílies de l’entorn.

Per a més informació aquí.

Cap de projectes
Directora de l'aliança Educació360
Assessor pedagògic del programa Magnet
Assessor
Coordinador de formació del programa Magnet (Dept. d'Educació)
Programa
Aliances
Related Information
3a Jornada d'Intercanvi d'experiències Magnet
29/06/2016
09:30h - 16:00h
09/06/2015
18:00h - 19:00h