Debat: Com millorar els resultats educatius a Catalunya? Una mirada des del PISA 2009

27/10/2011

El dimarts 8 de novembre, a les 18.30h a la Sala Cotxeres del Palau Robert, la Fundació Jaume Bofill va celebrar un acte per debatre a fons sobre les preguntes següents: A la llum de les dades PISA 2009, quines pràctiques i estratègies milloren el rendiment de l'alumnat? L'educació a Catalunya dóna les mateixes oportunitats a tothom? A quins centres van els alumnes amb resultats excel·lents? Els centres concertats obtenen resultats diferents que l'escola pública? Per què els alumnes immigrats obtenen pitjors resultats que els nadius? Quins efectes té la segregació? Quins alumnes obtenen bons resultats malgrat tenir condicions socioeconòmiques desfavorables? Quina importància té l'hàbit de la lectura? I la llengua que es parla a casa? És útil l'agrupament per nivells? I la repetició?

Van intervenir: Ferran Ferrer, catedràtic d'educació comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va presentar l'informe dirigit per ell, PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. També van participar, Joan Badia, professor d'institut, director de la revista Escola Catalana exdirector general d'Innovació Educativa, Carme Carbonell, mestra d'aula d'acollida, exdirectora de l'escola La Sínia de Vic, i Francesc Moreno, director general de l'escola Jesuïtes El Clot.

Projecte
Informació relacionada
Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació
08/04/2014 - 18:30

Palau Macaya

Criança positiva: crear capacitats parentals per fomentar l'èxit educatiu
28/11/2013 - 18:30

MACBA

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
20/11/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"