Debat: L'aliança entre família i escola: clau de l'èxit educatiu?

05/07/2012

Dimarts 17 de juliol, a les 18.30h a la Sala Cotxeres del Palau Robert, la Fundació Jaume Bofill va celebrar un acte per debatre a fons sobre les preguntes següents: Quin és el rol i el lloc de les famílies a l'escola? El treball amb famílies és una part central del "fer de mestre"? L'escola tem la participació i la crítica de les famílies? Les famílies desconfien dels mestres? Pensen que el mestre només treballa pels seus interessos? Existeix un espai de trobada i diàleg en les centres d'educació obligatòria? Com es poden construir aliances entre docents i famílies per afavorir l'èxit escolar? Escola i família poden treballar junts en favor dels infants i joves des de la coresponsabilitat? En l'acte van intervenir com a ponents:

Antoni Tort, professor de pedagogia a la Universitat de Vic, i Jordi Collet, professor de sociologia de la mateixa universitat. Tots dos són autors del llibre Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats, que presentaran en el mateix acte.

També van participar: Lluís Font, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, i Àlex Castillo, president de la FaPaC. Per assistir-hi només calia fer la

Famílies, escoles i èxit és una contribució crítica al debat sobre els vincles entre els docents i les famílies de l'alumnat, una qüestió incòmoda i cabdal alhora per comprendre els resultats desiguals de l'alumnat. S'hi qüestiona el discurs actual d'acusació mútua entre mestres i progenitors, i s'hi proposen elements per a una vinculació alternativa que porti a millorar l'equitat dels resultats acadèmics.

Projecte
Informació relacionada
21/02/2013 - 13:15

Facultat d’Educació de la Universitat de Vic

15/11/2010
17:15h - 18:15h
01/10/2010 - 14:15

Fundació Jaume Bofill

07/03/2013 - 19:00

Sala de la Fundació Universitat de Girona

Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació
08/04/2014 - 18:30

Palau Macaya

Criança positiva: crear capacitats parentals per fomentar l'èxit educatiu
28/11/2013 - 18:30

MACBA

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
20/11/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"