És l’escola a temps complet una experiència d’innovació propera a les necessitats actuals?

07/05/2016
És l’escola a temps complet una experiència d’innovació propera a les necessitats actuals?

L’anàlisi de les experiències internacionals mostra que una jornada escolar que conclou a mitja tarda i on s’integren aprenentatges formals i no formals, treball conjunt del professorat amb altres agents socioeducatius i activitats escolars dins i fora de l’escola respon millor als reptes socials actuals garantint, alhora, un major benestar per als infants i adolescents.

Directora de recerca
Cap de projectes
Project