Prepara el curs vinent sabent què funciona (i què no)!

14/07/2020

El projecte Què funciona en educació? ha respost un bon nombre de preguntes sobre temes clau de l’àmbit educatiu. Les respostes a aquests interrogants ens poden ser més útils que mai, ara que la pandèmia ens ha posat davant un escenari de creixement de les desigualtats socials i educatives, i que ens veiem obligats a repensar l’educació de dalt a baix. Tot seguit fem una mica de repàs, perquè recuperis aquells continguts que t’interessin.

Algunes de les preguntes que s’han respost tenen a veure amb la pedagogia que s’aplica dia a dia als centres educatius, com si agrupar l’alumnat d’una manera o una altra és més efectiu per a l’aprenentatge, si treballar per projectes funciona o quina avaluació ajuda a millorar el rendiment escolar.

Amb algunes hem fet un focus especial en el desenvolupament de competències no cognitives: ens hem preguntat si l’educació socioemocional millora les competències de l’alumnat o si els programes conductuals impacten en les seves actituds i resultats. També ens hem fixat en l’aportació per a l’aprenentatge de les activitats que es fan fora de les aules, ja siguin les activitats extraescolars o els programes d’estiu.

També s’han explorat temàtiques referents als centres educatius, com si el lideratge als centres afecta el rendiment acadèmic de l’alumnat, o si hi ha relació entre la implicació parental en l’escolaritat i el rendiment dels fills i filles. Quan la mirada s’ha posat en els docents, s’ha volgut explorar quin tipus de formació permanent ajuda a millorar els resultats de l’alumnat o si els incentius econòmics al professorat funcionen.

Finalment, un gruix important de les preguntes que hem volgut respondre tenen a veure amb determinades polítiques educatives clau des del punt de vista de l’equitat. Així, s’ha analitzat la vinculació entre la tria i assignació d’escola i la segregació escolar, o diferents aspectes relacionats amb l’abandonament escolar, com els programes de lluita contra l’absentisme, les mesures d’atenció a les necessitats educatives o els programes d’orientació i assessorament. Els diferents models d’inspecció educativa i l’aportació de les polítiques de beques i ajuts als resultats educatius també han tingut el seu espai.

Com veus, són moltes les temàtiques que ja s’han tractat, però encara són més les que queden per tractar. Ajuda’ns a triar-ne la propera! Quina temàtica creus que s’hauria d’abordar des del projecte Què funciona en educació? Deixa’ns les teves propostes aquí. Gràcies!

Coordinadora de projectes
Projecte