Què estan fent les famílies per millorar l'escola?

08/25/2016
Què estan fent les famílies per millorar l'escola?

I Fòrum de les Famílies i l’Educació a Catalunya (Famílies amb Veu)

Trobada adreçada a totes les famílies, dins el marc del projecte “Famílies amb Veu”, amb l’objectiu final de posar de manifest a tota la societat i els representants de l’Administració, l’existència, les capacitats, la veu, la feina i el valor de les AMPA i les famílies en la vida escolar.

Què ha motivat la nostra intervenció?

Davant el poc reconeixement que s’atorga a les famílies com a sector interessat i amb veu pròpia en el sistema educatiu, s’impulsa una jornada molt participativa amb tallers i debats on AMPA, famílies i centres expliquen les seves experiències, projectes i activitats destinades a millorar la qualitat educativa, contribuir a reduir desigualtats, fer millors serveis per la conciliació i millorar la democràcia a l’escola.

Project
Aliances
Related Information
L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

10/29/2013 - 13:15

Col·legi d'Advocats

07/02/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

06/28/2013 - 14:15

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

01/31/2013