Vegeu la infografia de l’Anuari 2013. L'estat de l'educació a Catalunya

11/02/2014

El sistema educatiu català ha millorat...

Els resultats educatius dels alumnes catalans han millorat any rere any des de 2008:

- Més alumnes graduats a l'ESO

- Més alumnes que assoleixen, com a mínim, estudis secundaris postobligatoris

- Menys alumnes que abandonen els estudis prematurament

Projecte