Notícies

Tal i com senyalen les dades PISA la manca de competències lectores es considera avui en dia un factor de pes en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials. Però més enllà del món acadèmic la lectura esdevé un instrument fonamental...

05/03/2019
Autonomia de centre, avaluacions externes i rendició de comptes: Una agenda educativa internacional amb resultats incerts

L’autonomia de centre i la rendició de comptes (o accountability) són dues polítiques orientades a la reforma de la governança escolar que s’estan aplicant arreu del planeta. Molts agents educatius, incloent organismes internacionals com l’OCDE, consideren que aquestes polítiques són adients a l’hora de promoure tant l’efectivitat com la diversificació dels sistemes educatius.

...

05/03/2019
Com ha millorat la formació de persones adultes a altres llocs?

Moltes de les dificultats amb què es troba actualment la Formació per a Persones Adultes (FPA) a Catalunya no són exclusives del context català, sinó que coincideixen o tenen similituds amb les que es poden trobar tant a nivell espanyol, com europeu, com fins i tot a altres continents. L’estudi que s’està duent a terme...

05/03/2019
T’apuntes als laboratoris de l’EDhack a Girona?

Els reptes són horitzons de canvi. Una barreja entre problema i oportunitat que ens permet enfocar la nostra creativitat i treballar per a transformar la societat. L’EDhack Krea Girona és l’espai per col·laborar plegades i donar resposta al...

20/02/2019
Per la continuïtat més enllà de l'ESO. Com avançar cap a una secundària postobligatòria per a tothom

El repte d’universalitzar la secundària postobligatòria passa per obrir itineraris i passarel·les entre estudis, actualitzar els continguts formatius, millorar les polítiques d’orientació i un suport específic per a l’alumnat més vulnerable.

Amb la sortida de la crisi, i després de 10 anys de descens continuïtat, s’estanca la caiguda de la taxa d’abandonament prematur...

12/02/2019