Notícies

La Jornada Anual L’Educació avança en clau 360 se celebra avui, 30 de gener, al CCCB

Educació 360 aposta perquè el temps del migdia, les activitats extraescolars i els casals d’estiu formin part del projecte pedagògic dels centres educatius

  • Avui es llança la crida “Centres Educatius 360” que vol impulsar pràctiques de connexió de l’horari lectiu i no lectiu a escoles i instituts d’arreu de Catalunya
  • En l’actual context electoral, l...
30/01/2019
Passió per les Comunitats que Eduquen

Si haguéssim de triar una paraula per resumir el que es va viure a la Jornada final de la crida Comunitats que Eduquen, aquesta és passió. 30 projectes que han implicat entitats de tot tipus i d’arreu del territori català es van trobar per donar resposta als reptes educatius de les seves...

17/12/2018
Coneix dos projectes que connecten temps i espais educatius

La crida Comunitats que Eduquen, en el marc del programa Educació 360, ha ofert les eines i els recursos necessaris a 30 projectes comunitaris per a que repensessin les seves iniciatives amb l’objectiu d’oferir més i millors oportunitats...

25/10/2018
Dues iniciatives que promouen l’Educació 360

Des de la crida Comunitats que Eduquen treballem per a impulsar l’Educació 360. Per fer-ho hem dissenyat espais de capacitació i acompanyament per a que 30 projectes comunitaris puguin repensar les seves iniciatives per a oferir aprenentatges de qualitat per a tothom en...

17/10/2018
Vols conèixer dues iniciatives que impulsen l’Educació 360?

Des de l’aliança Educació 360 volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. En aquest sentit, són moltes les entitats a Catalunya que s’han recolzat en el treball comunitari per impulsar projectes...

01/10/2018