Notícies

Com ha millorat la formació de persones adultes a altres llocs?

Moltes de les dificultats amb què es troba actualment la Formació per a Persones Adultes (FPA) a Catalunya no són exclusives del context català, sinó que coincideixen o tenen similituds amb les que es poden trobar tant a nivell espanyol, com europeu, com fins i tot a altres continents. L’estudi que s’està duent a terme...

03/05/2019
Els reptes de la formació de persones adultes, punt de partida per a repensar estratègies de futur

Amb l’objectiu d’analitzar la situació i elaborar propostes de millora del sector de la Formació de persones adultes, s’ha iniciat una recerca -amb la participació de persones i institucions amb coneixement de l’àmbit- que en una primera fase ens ha permès identificar quines són les principals necessitats i reptes a les que el sector cal que doni resposta. 

El context...

11/12/2018
La Formació de persones adultes, una revisió urgent

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen? Analitzem l’àmbit de la Formació de persones adultes a Catalunya per aportar visió i propostes a un sector que necessita una revisió urgent.

...
05/28/2018