Notícies

A Catalunya el suport educatiu ha experimentat, en les darreres dècades, una presència cada vegada major en el temps no lectiu de molts infants i joves. Un dels principals objectius d’aquestes iniciatives és reduir el fracàs escolar i millorar l’èxit educatiu, especialment d’aquells infants i joves que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i educativa. Aquest tipus d’...

02/05/2019
Com fer del reforç escolar una política efectiva d’èxit educatiu?

Les activitats de reforç escolar han experimentat un creixement notable impulsades per la necessitat de les famílies de comptar amb un suport extern per a l’acompanyament a l’escolaritat i la millora dels aprenentatges dels seus fills i filles. Aquesta necessitat de...

06/21/2018