Notícies

Què ha de ser gratuït en l’educació obligatòria?

Garantir una educació totalment gratuïta a tots els centres sostinguts amb fons públics requeriria una inversió aproximada de 465 milions d’euros anuals: 268 milions en els centres públics, 197 en els concertats.

A Catalunya, la gratuïtat de l’educació universal i obligatòria ha estat tradicionalment una assignatura pendent.

D’una banda,...

29/11/2018