Abellán, Carlos

Carlos Abellán Cano, antropòleg, mestre i investigador del projecte «Famílies amb veu».

Projectes 5

El Llibre Blanc respon a l'objectiu final de "Famílies amb Veu". En base a tot el coneixement generat, el llibre Blanc marca una agenda de temes de futur que haurien de permetre enfortir el sector.

Enquesta a 1.500 famílies de Catalunya, en el marc del projecte "Famílies amb veu" per tal de copsar les dinàmiques i abast de la participació de les famílies a l’escola.

Vídeos 1

Notícies 2