Actis, Walter

Walter Actis, sociòleg i membre del COLECTIVO IOÉ, equip d'investigació social.